Kongres Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM

Łódź, 7- 8 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,
 
w imieniu Warszawskiej i Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Interservis Sp. z o. o., tradycyjnie kierujemy zaproszenie do udziału w Kongresie Medycyny Weterynaryjnej VetForum, który stał się ważnym wydarzeniem w kalendarzu spotkań naukowych lekarzy weterynarii.

Podczas sesji „Choroby małych zwierząt” podejmiemy tematykę stosowania i interakcji leków na przykładzie wybranych przypadków chorobowych układu pokarmowego, dermatologii, kardiologii i okulistyki.

Interesująco zapowiadają się pozostałe sesje, w których omówione zostaną choroby aparatu ścięgnowo-więzadłowego u koni, w tym etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja; opieka okołoporodowa bydła; okulistyka, gastroenterologia i neurologia zwierząt egzotycznych; postępy w rozpoznawaniu i zwalczaniu zakaźnych chorób świń oraz sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego.

Z przyjemnością będziemy gościć lekarzy weterynarii i studentów doceniających wartość naukową tego wydarzenia, starając się sprostać wszystkim Państwa oczekiwaniom.
 

Zapraszamy do Łodzi.
 


ORGANIZATORZY

Interservis Sp. z o. o.

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 


HONOROWA RADA PROGRAMOWA

prof. dr hab. Jerzy Kita - przewodniczący Rady Programowej
dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. - wiceprezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
mgr Paweł Babij - prezes zarządu Interservis Sp. z o. o. – organizator Targów Vetmedica
dr hab. Marcin Bańbura prof. nadzw. - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Nauk Przedklinicznych
dr n. wet. Andrzej Bereznowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
dr n. wet. Andrzej Cecotka - prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
Oddział Piotrków Trybunalski
lek. wet. Mirosław Kacprzyk - prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Roman Lechowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
lek. wet. Marek Mastalerek - prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Krzysztof Matras - wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. - dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
dr n. wet. Roman Owecki - Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach, kierownik Zakładu Chorób Świń
dr n. wet. Tomasz Piasecki - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Antoni Schollenberger - redaktor naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prodziekan ds. studiów
prof. dr. hab. Piotr Ślósarz - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu
dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR - dyrektor Instytutu Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Andrzej Wernicki - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
mgr Paweł Babij
dr n. wet. Andrzej Bereznowski
dr n. wet. Andrzej Cecotka
lek. wet. Mirosław Kacprzyk
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska
prof. dr hab. Roman Lechowski
lek. wet. Marek Mastalerek
lek. wet. Krzysztof Matras
dr n. wet. Roman Owecki
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
dr n. wet. Tomasz Piasecki
prof. dr hab. Antoni Schollenberger
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.
 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)