W przeddzień kongresu (piątek – 5 kwietnia) odbędą się specjalistyczne warsztaty kierowane do lekarzy weterynarii oraz studentów ostatnich lat. W ramach zajęć - w małych grupach - zaplanowano 8 godzinne spotkania z wybitnymi praktykami. W ich trakcie wykorzystywana będzie nowoczesna aparatura, mikroskopy oraz kadawery. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia uczestnictwa oraz punkty edukacyjne przyznawane przez Krajową Izbę Lekarsko Weterynaryjną.

Tematy warsztatów to

Patologia kliniczna psów i kotów – hematologia i cytologia dla lekarzy praktyków

Chirurgia układu rozrodczego gryzoni i zajęczaków (kastracje i sterylizacje)

Tomografia komputerowa w praktyce lekarza weterynarii - podstawy interpretacji badań

Osteopatyczne techniki terapii małych zwierząt


Miejsce

Hala Expo - Łódź
al. Politechniki 4

Termin

5 kwietnia 2019
piątek

Opłaty

Od 300 do 600 złotych
Opłata za udział w kongresie nie dotyczy warsztatów


WARSZTATY MIKROSKOPOWE Z PATOLOGII KLINICZNEJ PSÓW I KOTÓW – HEMATOLOGIA I CYTOLOGIA DLA LEKARZY PRAKTYKÓW

09.00 - 12.30 Ocena rozmazu krwi w lecznicy weterynaryjnej

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 17.00 Cytologia węzłów chłonnych - różnicowanie

Prowadzący: dr n. wet. Maciej Guzera

Ocena rozmazu krwi w lecznicy weterynaryjnej

Ocena rozmazu to bardzo ważny krok w rozpoznawaniu chorób psów i kotów. Umożliwia m.in. charakteryzację niedokrwistości, rozpoznawanie stanów zapalnych, chorób pasożytniczych, nowotworów hematologicznych, czy weryfikację danych z analizatora hematologicznego. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak tych, którzy pragną ugruntować swoją wiedzę w tej dziedzinie. Analizując przypadki kliniczne uczestnicy dowiedzą się, jak w systematyczny i uporządkowany sposób ocenić zmiany w rozmazie krwi. Jednocześnie dużo uwagi poświęcimy najważniejszym z klinicznego punktu widzenia zaburzeniom, ich diagnostyce różnicowej i dokonaniu wyboru dalszych kroków diagnostycznych.

Cytologia węzłów chłonnych - różnicowanie

Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych jest szybkim, bezpiecznym i mało inwazyjnym postępowaniem diagnostycznym pomocnym m.in. w rozpoznawaniu zmian odczynowych, zapalnych, zakaźnych i nowotworowych. Technika ta jest również pomocna w określaniu stadium procesu nowotworowego. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze zróżnicowanymi przypadkami klinicznymi – zaczynając od łatwych, a kończąc na tych bardziej wymagających. Wskazane zostaną cechy cytologiczne kluczowe dla rozróżniania zaburzeń. Przedstawione zostaną również najczęstsze artefakty, które w wielu przypadkach utrudniają postawienie rozpoznania.


OSTEOPATYCZNE TECHNIKI TERAPII MAŁYCH ZWIERZĄT

10.00 - 13.00 Manualne leczenie stanów zapalnych.

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 17.00 Powięź - holistyczna terapia małych zwierząt

Prowadzący: eksperci International School of Osteopathy for Animals

Uraz, patogen powoduje stan zapalny o różnym zasięgu i różnym stopniu zaostrzenia. Cechy charakterystyczne, które podlegają ocenie palpacyjnej to: bolesność, zaczerwienienie i ocieplenie. Układem, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie i leczenie jest układ naczyniowy oraz zewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa. Podstawowym narzędziem w każdej manualnej pracy terapeutycznej jest usunięcie przeszkód na drodze cyrkulacji płynów. Mówimy zarówno o płynach w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, jak i płynach krążących w układach naczyniowych.

Czego się nauczysz?
Oceny systemów żylnych oraz systemu limfatycznego w odniesieniu do zaburzenia lub normy.
2. Skutecznych i bezpiecznych technik ukierunkowanych na system żylny wewnątrzkręgowy, system żylny żyły głównej, system żylny wrotny.
3. Zasad pracy z systemem żylnym wewnątrzkręgowy, żyły głównej oraz wrotnym.

Część teoretyczna:
1. Czym jest stan zapalny.
2. Konsekwencje wynikające z powstania stanu zapalnego.
3. Rozwój embrionalny systemu żylnego wewnątrzkręgowego, systemu żylnego żyły głównej oraz systemu żylnego wrotnego.

Część praktyczna:
1. Zastosowanie technik osteopatycznych w manualnym leczeniu stanów zapalnych.


TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W PRAKTYCE LEKARZA WETERYNARII

Szczegóły wkrótce...

Prowadzący: dr n. wet. Mateusz Hebel

 

CHIRURGIA UKŁADU ROZRODCZEGO GRYZONI I ZAJĘCZAKÓW (KASTRACJE I STERYLIZACJE)

Szczegóły wkrótce...

Prowadzący: dr n. wet. Tomasz Piasecki