PROGRAM

Choroby psów i kotów

Sobota

 Niedziela

zwierzęta egzotyczne
Choroby zwierząt egzotycznych

Sobota

 Niedziela

Choroby ptaków

Sobota

Niedziela

 

trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej

Sobota

Niedziela

 

Piątek

Warsztat

Tomografia komputerowa w praktyce lekarza weterynarii - podstawy interpretacji badań

 

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

Warsztaty mają na celu zapoznanie lekarzy weterynarii z obrazowaniem metodą tomografii komputerowej w zakresie możliwości diagnostycznych jak i ograniczeń techniki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami oceny i interpretacji badań tomografii komputerowej.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

9.00–11.00
Wprowadzenie do obrazowania tomografii komputerowej, porównanie tomografii wiązki stożkowej (CBCT) oraz klasycznej tomografii komputerowej (TK), zasady wykonywania badań, ogólne wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia metody, badania kontrastowe w tomografii komputerowej

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00
Terminologia radiologiczna, ogólne zasady oceny nieprawidłowości,konstrukcja opisu badania. Wprowadzenie do pracy ze stacją diagnostyczną, postprocessing obrazów.

12.00-13.30
Głowa w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

13.30-14:00 Lunch

14.00–15.30
Kręgosłup w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników

15.30–15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.45
Klatka piersiowa i jama brzuszna w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

16.45-18.00
Wybrane stawy w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

Podsumowanie, dyskusja

Warsztat

Podstawy reanimacji psów i kotów

 

Prowadzący:
lek. wet. Adriana Wawrzyniak

Zdobyte umiejętności:
- prawidłowe podejście do pacjenta z zagrożeniem życia.
- zrozumienie istoty pracy zespołowej w czasie reanimacji i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
- Zrozumienie procesów zachodzących w czasie zatrzymania akcji serca i ich wpływ na postępowanie lekarza. Zrozumienie różnic anatomicznych i ich wpływ na przeprowadzenie skutecznej reanimacji.
- zrozumienie i prawidłowe zastosowanie dostępnych metod diagnostycznych do monitoringu pacjenta w czasie reanimacji oraz dostosowanie dalszych działań do dynamiki procesu reanimacji.
- Zasady i dobór stosowanych leków w czasie reanimacji pacjenta.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 12 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie wraz z punktami edukacyjnymi.

10.00 – 12.00 CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Fizjologia reanimacji
Monitoring pacjenta w czasie BLS i ALS
Leki stosowane w ALS
Komunikacja w zespole

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 17.00 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Reanimacja podstawowa
Komunikacja w zespole
Reanimacja zaawansowana

15.00-15.30 Lunch


Sobota

Sesja Jubileuszowa

Sesja Jubileuszowa z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii 

AULA

 

Moderatorzy:
dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.

Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

25latspecjalizacji

10.00 – 10.15 Powitanie gości

10.15 – 10.30
Historia i teraźniejszość specjalizacji lekarzy weterynarii w Polsce
prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Przewodniczący Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Puławy

10.30 – 10.45
Wystąpienia zaproszonych gości, Wręczenie statuetek 25-lecia Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

10.45 – 11.00
Perspektywy antybiotykoterapii w medycynie weterynaryjnej
dr Rens van Dobbenburgh, prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, (FVE)

11.00 – 11.15
„One health” – lekarz weterynarii jako gwarant bezpieczeństwa zdrowotnego
lek. wet. Krzysztof Jażdżewski

11.15 – 11.30 Wręczenie nagrody „CHIRONA”


CHOROBY PSÓW I KOTÓW cz. I

Alfabet okulistyki

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Roman Lechowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Medycyny Weterynaryjnej,
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 4 - Choroby psów i kotów
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Współprowadzący:
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 12 - Chirurgia weterynaryjna
dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw. - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 13 - Radiologia weterynaryjna

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

12.00-12.45
Badanie nieprawidłowych przydatków gałki ocznej – entropion, ektropion itd.
dr n wet. David Williams, MA VetMB PhD CertVOphthal CertWEL FHEA FRCVS, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Cambridge

12.45-13.30
Rozpoznawanie przyczyn ślepoty – uszkodzenie siatkówki, nerwu wzrokowego czy ślepota ośrodkowa?
dr n wet. David Williams,

13.30-14.30 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

14.30-15.15
Uszkodzenie rogówki – jak postępować w przypadku owrzodzeń rogówki?
dr n wet. David Williams,

15.15-16.00
Etyka codziennej praktyki – różne scenariusze w klinice małych zwierząt
dr n wet. David Williams,

16:00-16:15 Przerwa kawowa

16.15.-16.30
Jak stawić czynny opór kleszczom?
dr n wet. Michał Ceregrzyn, MSD Polska

16.30-17.15
Mózgowa postać babeszjozy psów - wyzwanie dla lekarzy weterynarii
prof. dr hab. Łukasz Adaszek, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Choroby zwierząt egzotycznych cz. I

Aktualne problemy w medycynie zwierząt egzotycznych.

Moderator:
dr n. wet. Tomasz Piasecki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Współprowadzący:
prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz, - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 10 - Choroby zwierząt nieudomowionych
dr hab. Jan Siemionek prof. nadzw.- Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 6 - Choroby zwierząt futerkowych
prof. dr hab. Józef Szarek - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 7 - Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych

zwierzęta egzotyczne

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 –12.15
Rozpoczęcie Sesji

12.15 – 13.00
Błędy dietetyczne jako główny czynnik etiologiczny choroby stomatologicznej. Czy dobra karma komercyjna istnieje?
lek. wet. Jakub Kliszcz, Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna Animal.med Gdańsk

13.00 – 13.30
Diagnostyka chorób nowotworowych układu krwiotwórczego u świnek morskich
lek. wet. Olimpia Bilińska (Łódź)

13.30 – 14.30 lunch

14.30 – 15.30
Praktyczne podejście do stomatologii świnek morskich - wybrane aspekty
lek. wet. Jakub Kliszcz, Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna Animal.med Gdańsk

15.30 – 16.15
Wykorzystanie endoskopii w diagnostyce i leczeniu niedrożności przewodu pokarmowego u ptaków na przykładzie wybranych przypadków klinicznych
dr n. wet. Tomasz Piasecki (Wrocław)


Choroby ptaków cz. I

Aktualne wyzwania w patologii ptaków.

 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 - Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 – 12.15
Otwarcie Sesji – przewodniczący Krajowej Komisji Specjalizacyjnej
prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

12.15 – 12.20
Przyczynek do historii szkoleń ze Specjalizacji Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
prof. dr hab. Alina Wieliczko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

12.20 – 12.25
Przyczynek do historii szkoleń ze Specjalizacji Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych prowadzonych w Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.
dr hab. Wojciech Kozdruń, profesor Instytutu, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

12.25– 12.30
Przyczynek do historii szkoleń ze Specjalizacji Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych prowadzonych w SGGW.
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

12.30– 13.10
Aktualna sytuacja w zakresie wybranych chorób bakteryjnych drobiu w Polsce.
prof. dr hab. Alina Wieliczko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

13.10 – 13.55
Aktualne problemy w krajowej patologii indyków.
prof. dr hab. Andrzej Koncicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

13.55 – 14.10 przerwa kawowa

14.10 – 14.55
Aktualna sytuacja w zakresie wybranych chorób zaraźliwych drobiu, podlegającym obowiązkowi rejestracji i zgłaszania w Polsce.
dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor Instytutu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

14.55 – 15.25
Aktualna sytuacja w zakresie wybranych chorób inwazyjnych drobiu w Polsce.
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. Uniwersytetu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

15.25 – 16.00 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

16.00 – 16.30
Aktualne problemy krajowej patologii drobiu wodnego.
dr hab. Wojciech Kozdruń, Profesor Instytutu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

16.30 – 17.00
Diagnostyka laboratoryjna chorób drobiu w kraju – stan aktualny.
dr Piotr Kwieciński, Vet-Lab Brudzew

17.00 – 17.30
Bakteriofagi w produkcji drobiarskiej - za i przeciw.
dr hab. Agnieszka Marek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

17.30 – 18.00 Podsumowanie obrad i dyskusja


Sesja Higiena i bezpieczeństwo żywności

Specjalizacja weterynaryjna w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i ochronie zdrowia publicznego.

 

 

Moderatorzy:

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 15 – Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw.,Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej
lek. wet. Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

Współprowadzący:

dr n. wet. Jan Żelazny - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 8 - Choroby ryb
dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw. - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 9 - Choroby owadów użytkowych
prof. dr hab. Andrzej Wernicki - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 14 - Prewencja weterynaryjna i higiena pasz
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 16 - Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 17- Epizootiologia i administracja weterynaryjna

Patronat Honorowy

Główny Lekarz Weterynarii

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 – 12.20 przywitanie gości

12.20 – 12.40
Strategia zwalczania chorób zakaźnych i zaraźliwych ze szczególnym uwzględnieniem ASF oraz Grypy Ptaków, a bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego
dr n. wet. Mirosław Welz, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

12.40 – 13.00
Nowe prawo łańcucha żywnościowego
lek. wet. Marek Kubica, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie

13.00 – 13.20
Przyczyny upadku pszczół
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. nadzw Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13.20 - 14.20 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

14.20 – 14.40
Doskonalenie diagnostyki gruźlicy u zwierząt nieudomowionych i udomowionych w aspekcie ochrony zdrowia publicznego
lek. wet. Anna Didkowska, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
dr n. wet. Monika Krajewska Wędzina, Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

14.40 – 15.00
Bezpieczeństwo ryb i produktów rybnych przeznaczonych do konsumpcji
dr Jan Żelazny, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

15.00 – 15.20
Produkcja i bezpieczeństwo żywności w kontekście zrównoważonej gospodarki i zmian klimatu
dr Joanna Zarzyńska
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. nadzw. Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

15.20 – 15.40
Produkty tradycyjne pochodzenia zwierzęcego – wybrane aspekty bezpieczeństwa
dr n. wet. Piotr Żmuda, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

15.40 – 16.00 przerwa kawowa

16.00 – 16.20
Monitorowanie łańcucha żywnościowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i obrotu z wykorzystaniem nowoczesnych metod badania laboratoryjnego
prof. dr hab. Andrzej Posyniak Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

16.20 – 16.40
Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w systemowym zapewnieniu bezpieczeństwa żywności (łańcucha żywnościowego) i ochronie zdrowia publicznego
prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

16.40 – 17.00 dyskusja i zamknięcie sesji


Bujatryka

Choroby bydła.

 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 11 - Rozród zwierząt
prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

12.00 – 12.30
Dobrostan przeżuwaczy – aktualne wymogi
prof. dr hab. Roman Kołacz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

12.30 – 13.00
Aktualne poglądy na brak cyklu u krów mlecznych
prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

13.00 – 13.30
Nowe wyzwania w terapii endometritis u krów mlecznych
dr hab. Wojciech Barański, prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

13.30 – 14.00
Współczesne metody leczenia torbieli jajnikowych u krów
dr n. wet. Małgorzata Rudowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

14.00 – 14.30
Eksperymentalne terapie fagowe u przeżuwaczy jako działania alternatywne dla antybiotyków.
prof. prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

14.30 – 15.30 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

Specjalizacja nr 1 - Choroby przeżuwaczy

Moderatorzy:
prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 1
prof. dr hab. Przemysław Sobiech, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

15.30 – 16.00
Przewlekły niedobór fosforu i jego wpływ na zdrowotność krów oraz wydajność mleczną w szczycie laktacji
dr hab. Łukasz Kurek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
dr n. wet. Beata Abramowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

16.00 – 16.30
Wybrane aspekty chorób biegunkowych u cieląt
dr n. wet. Michał Bednarski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

16.30 – 17.00
Colimastitis u bydła.
dr n. wet. Sebastian Smulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

17.00 – 17.30
Aktualne strategie zwalczania parazytoz w nowoczesnej hodowli bydła.
prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

17.30 – 18.00
Perineoplastyka u krów z zaburzeniami szczelności sromu.
dr n. wet. Jacek Mrowiec, Hipra Polska Sp. z o.o.


Choroby trzody chlewnej cz. I

Praktyczne problemy w rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób świń.

 

 

Moderator:
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Kraków, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 3 - Choroby trzody chlewnej

trzoda chlewna

10.00 – 11.30
SESJA JUBILEUSZOWA z okazji 25-lecia specjalizacji lekarzy weterynarii

11.30 – 12.00 przerwa

14.00-14.30
Sytuacja epizootyczna w zakresie ASF w Polsce
dr hab. Grzegorz. Woźniakowski, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

14.30- 15.00
Moje doświadczenia terenowe w zwalczaniu zakażeń PCV2
lek. wet. Magdalena Czaplińska, Agri Plus, Poznań

15.00 – 15.45
Wartość badań diagnostycznych
dr Alex Eggen, dyrektor AEVC, Utrecht Holandia

15.45 – 16.15 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

16.15 – 16.45
Żywe kultury drożdży w produkcji świń; mechanizmy działania
Marcin Forkajm, Lallemand Animal Nutrition

16.45 – 17.15 dyskusja


Niedziela

CHOROBY PSÓW I KOTÓW cz. II

Stany nagłe.

 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Roman Lechowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Medycyny Weterynaryjnej,
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 4 - Choroby psów i kotów
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Współprowadzący:
dr hab. Zdzisław Kiełbowicz - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 12 - Chirurgia weterynaryjna
dr hab. Roman Aleksiewicz prof. nadzw. - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 13 - Radiologia weterynaryjna

9.30-10.15
Cukrzycowa kwasica ketonowa
dr Marco Bertoli, Klinika Gregorio VII, Rzym, Włochy

10.15-10.30 Dyskusja

10.30-11.15
Agresywny kot z dusznością – jak pomóc, aby nie zaszkodzić?
dr Marco Bertoli,

11.15-11.45 przerwa kawowa

11.45- 12.00
Leczenie utraty krwi pełnej w medycynie taktycznej – jak leczymy wstrząs krwotoczny u ludzi?
prof. dr hab. Waldemar Machała, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralny Szpital Kliniczny

12.00-12.15 Dyskusja

12.15-13.00
Postępowanie z pacjentem po urazie
dr Marco Bertoli,

13.00-14.00 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

14.00-15.15
Zatrucia – przypadki kliniczne
dr Marco Bertoli,

15.15-15.30 Dyskusja i zamknięcie sesji


Choroby zwierząt egzotycznych cz. II

Aktualne problemy w medycynie zwierząt egzotycznych.

 

 

Moderator:
dr n. wet. Tomasz Piasecki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Współprowadzący:
prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz, - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 10 - Choroby zwierząt nieudomowionych
dr hab. Jan Siemionek prof. nadzw.- Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 6 - Choroby zwierząt futerkowych
prof. dr hab. Józef Szarek - Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 7 - Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych

zwierzęta egzotyczne

09.30 – 10:15
Choroba metaboliczna kości u gadów – diagnostyka i leczenie
dr Petra I. Koelle, University Ludwig-Maximilian, Monachium, Niemcy

10:15-10:45
Patologia jajników u jaszczurek
lek. wet. Aleksandra Maluta, Przychodnia Weterynaryjna OAZA, Warszawa

10:45-11:30
Żywienie żółwi z rodzaju Testudo spp.
dr Petra I. Koelle

11.30-12:00 przerwa

12:30 – 13:30
Diagnostyka hematologiczna oraz wartości referencyjne u gadów w oparciu o przypadki kliniczne
dr Petra I. Koelle,

13.30 – 14.15
Aktualne problemy w patologii papug
lek. wet. Ines Daszkowska, Warszawa

14.15 – 16.30 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica


Choroby ptaków cz. II

Aktualne wyzwania w patologii ptaków.

 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 - Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych

09.00 – 09.45
Rozważne stosowanie antybiotyków w praktyce drobiarskiej: gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy a gdzie musimy być!
prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

09.45 – 10.15
Aktualna sytuacja epidemiologiczna mykoplazmozy drobiu w Polsce.
dr hab. Grzegorz Tomczyk, Profesor Instytutu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

10.15 – 11.00
Zakaźne zapalenie oskrzeli kur - aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce.
dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, Profesor Instytutu, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

11.00 – 11.30
Aktualne problemy krajowej kolumbopatologii.
dr hab. Tomasz Stenzel, prof. Uniwersytetu, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

11.30 – 11.45
Rotawiroza gołębi - aktualny stan epidemiologiczny w świetle wyników badań własnych.
lek. wet. Krzysztof Adamczyk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

11.45 – 12.15
Aktualne problemy krajowej ornitopatologii.
dr hab. Aleksandra Ledwoń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

12.15 – 12.45
Problemy w weterynaryjnej opiece nad ornitofauną ogrodów zoologicznych.
dr n. wet. Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

DYSKUSJA PODSUMOWANIE SESJI

13.15 – 16.00 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica


Choroby trzody chlewnej cz. II

Praktyczne problemy w rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób świń.

 

 

Moderator:
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Kraków, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 3 - Choroby trzody chlewnej

trzoda chlewna

09.00 - 09.30
Polyserositis - narastający problem wielkotowarowym chowie świń
dr n. wet. Arkadiusz Dors, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

09.30 – 10.15
Pleuropneumonia świń – teoria a praktyka
lek. wet. Krzysztof Pająk, Przychodnia Weterynaryjna, Grabica

10.15 – 10.45
Najczęstsze problemy w diagnostyce laboratoryjnej chorób świń
lek. wet. Jarosław Szubstarski, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW BIOLAB, Ostróda

10.45 – 11.15.
Żywieniowe sposoby prewencji chorób zakaźnych przewodu pokarmowego u tuczników
lek. wet. Krzysztof Sieradzki, Gabinet weterynaryjny, Ełk

11.15 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.30
Problemy w interpretacji wyników badania sekcyjnego
dr n. wet. Artur Jabłoński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

12. 30 - 13.00
Produkcja tuczników bez antybiotyków
lek. wet. Jarosław Krzysztoń, Agri Plus, Poznań

13.00 – 13.30
Dyskusja, podsumowanie
prof. dr hab Zygmunt Pejsak, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, Kraków

13.30 – 16.00 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica


Choroby koni

Wybrane choroby wewnętrzne koni

 

 

Moderator:
dr n. wet. Andrzej Bereznowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Współprowadzący:
prof. dr hab. Andrzej Raś, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Krajowy Kierownik Specjalizacji nr 2 - Choroby koni

09.30 - 10.30
Interpretacja wyników badania krwi u koni.
dr hab. Barbora Bezdekova, Skalice nad Svitavou, Czechy

10.30 - 11.50
Praktyczne aspekty zespołu astmy koni.
dr. n. wet. Blanka Wysocka, Centrum Zdrowia Konia, Warszawa

11.15 - 11.45 przerwa kawowa

11.45 - 12.30
Badanie kliniczne układu krążenia u koni.
dr hab. Barbora Bezdekova, Skalice nad Svitavou, Czechy

12.30 - 13.15
Powikłania tła immunologicznego w chorobach układu oddechowego koni.
dr hab. Anna Cywińska, prof. nadzw. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej

13.15 - 14.45 lunch, zwiedzanie 16 Targów Medycyny Weterynaryjnej VetMedica

14.45 - 15.30
Diagnostyka różnicowa wypływów z nosa u koni dorosłych.
dr hab. Barbora Bezdekova, Skalice nad Svitavou, Czechy

15.30 - 16.15
Zaburzenia dynamiczne górnych dróg oddechowych u koni.
dr. n. wet. Blanka Wysocka, Centrum Zdrowia Konia, Warszawa

16.15 - 17.00
Koń fryzyjski wyzwaniem dla lekarza weterynarii.
dr hab. Barbora Bezdekova, Skalice nad Svitavou, Czechy