Od lat największą popularnością wśród kongresowych sesji cieszą się wykłady poświęcone chorobom małych zwierząt. W roku 2019 będą one dotyczyły chorób psów i kotów w zakresie rozrodu i endokrynologii, a gośćmi kongresu będą zagraniczni eksperci oraz wybitni polscy naukowcy.

Wśród wykładowców sesji chorób małych zwierząt znajdą się m.in.:

prof. Rodolfo Oliveira Leal z European College of Veterinary Internal Medicine w Lizbonie

prof. dr hab. Roman Lechowski z SGGW w Warszawie

prof. dr hab. Wojciech Niżański z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

dr n. wet. Dragos Scarlet z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu

dr hab. Wojciech Zygner z SGGW w Warszawie


Sobota - 6 kwietnia 2019

11.00 - 12.30
Badanie hormonów płciowych i wybranych markerów w diagnostyce układu rozrodczego - problemy interpretacyjne.

Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12.30 - 12.45
Przerwa kawowa

12.45 – 13.30
Zaburzenia poporodowe u suk. (ENG)

Dr n. wet. Dragos Scarlet, dyplomowany specjalista European College of Animal Reproduction (ECAR) Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Wiedniu (Vetmeduni Vienna), Austria

13.30 - 14.15
Drugie oblicze gruczołów płciowych.

Prof. dr hab. Roman Lechowski, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

14.15 – 15.45
Lunch

15.45 – 17.00
Powikłania po wczesnej kastracji u suk. (ENG)
Dr n. wet. Dragos Scarlet, dyplomowany specjalista European College of Animal Reproduction (ECAR) Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Wiedniu (Vetmeduni Vienna), Austria

17.00 -18.00
Wady i zalety wybranych metod gonadektomii u malych zwierząt.

Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

18.00 – 18.15

Podsumowanie, dyskusja

Niedziela - 7 kwietnia 2019

9.015 - 10.30
Giardioza - fakty i mity.

Dr hab. Wojciech Zygner, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

10.30 - 10.45
Przerwa kawowa

10.45 – 12.30
Dlaczego nie mogę dobrze kontrolować cukrzycy u mojego pacjenta? (ENG)

Prof. Rodolfo Oliveira Leal, dyplomowany specjalista ECVIM (European College of Veterinary Internal Medicine), Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia

12.30 - 13.45
Lunch

13.45 – 15.30
Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe nadnerczy: choroba Cushinga, choroba Addisona i guz z komórek chromochłonnych. (ENG)

Prof. Rodolfo Oliveira Leal, dyplomowany specjalista ECVIM (European College of Veterinary Internal Medicine), Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia

15.30 – 15.45
Podsumowanie, dyskusja

Wykłady oznaczone (ENG) będą tłumaczone symultanicznie - chęć wypożyczenia słuchawek należy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym