Komunikat 
do pobrania

Komunikat VII Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM
 

Miejsce i data

22-23.04.2017

Hala Expo Łódź

Al. Politechniki 4

90-537 Łódź

SEJSA I - CHOROBY MAŁYCH ZWIERZĄT

Pacjent onkologiczny w codziennej praktyce lekarsko-weterynaryjnej   

PARTNER SESJI:   


Moderatorzy

prof.dr hab. Roman Lechowskidr Magdalena Kalwas-Śliwińska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


22 kwietnia, sobota

11.00-12.30 Pułapki w badaniach obrazowych klatki   piersiowej i jamy brzusznej  dr n.wet. Renata Komsta, Pracownia Radiologii    i Ultrasonografii, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt,   Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet    Przyrodniczy w Lublinie 
12.30-12.40 Dyskusja
12.40-13.40 Czy ten pacjent jest pacjentem    onkologicznym? Część I  dr n.wet. Wojciech Hildebrand, Przychodnia    Weterynaryjna „Neovet” we Wrocławiu 
13.40-13.50 Dyskusja 
13.50 - 14.35 Kompleksowy obraz krwi (CBC) - jaką ma czułość i swoistość? Dennis B. DeNicola DVM, PhD,DACVP: Chief Veterinary Educator, Veterinary Clinical  Pathologist
14.35-14.40 VEBIOT - nowy standard w weterynarii, mgr Maciej Szczur, Nutrifarm Sp. zo.o.
14.40-16.00 Przerwa obiadowa
 16.00 - 17.00 Czy ten pacjent jest pacjentem    onkologicznym? Część II  dr n.wet. Wojciech Hildebrand, Przychodnia    Weterynaryjna „Neovet” we Wrocławiu 
17.00-17.10 Dyskusja 
17.10 -17.55 Postępowanie dietetyczne w chorobie nowotworowej  dr hab. Michał Jank, Instytut Weterynarii, Wydział    Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 


23 kwietnia, niedziela   

9.15-10.00 Postępowanie objawowe u pacjenta onkologicznego  dr n.wet. Wojciech Hildebrand, Przychodnia Weterynaryjna „Neovet” we Wrocławiu 
10.00-10.15 Dyskusja 
10.15-11.15 Leczenie przeciwbólowe u pacjenta onkologicznego   lek. wet. Monika Januchta, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką,Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 
11.15-11.30 Dyskusja 
11.30-11.45 Przerwa 
11.45-13.15 Kliniczne spojrzenie na nowtowory układu   rozrodczego  prof. dr hab. Wojciech Niżański, Katedra Rozrodu z Kliniką   Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
13.15-13.30 Dyskusja 
13.30-14.45 Przerwa obiadowa 
14.45-15.45 Jak poprawić skuteczność badania cytologicznego w onkologii weterynaryjnej  prof. dr hab. Rafał Sapierzyński, Zakład Patomorfologii    Zwierząt, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,   Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 
15.45-16.00 Dyskusja

Patronat Honorowy

 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                                             
  
      javascript:void(0)