7 - 8 kwietnia 2018

SESJA I - CHOROBY MAŁYCH ZWIERZĄT

Farmakoterapia: Jak leczyć – przejdźmy do konkretów.
Analiza przypadków w dermatologii, kardiologii, okulistyce i przewodzie pokarmowym

7 kwietnia, sobota

1100-1220 Najczęściej popełniane błędy podczas leczenia pacjenta kardiologicznego

prof. dr hab. Urszula Pasławska
1220-1230  Dyskusja
1230-1340  Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1340-1410  Skuteczność stosowania kwasu hialuronowego w ortopedii psów - przypadki kliniczne

MVDr Zdenek Zert, CSc., Dipl. ECVS, Republika Czeska
Wykład sponsorowany przez firmę Bioveta
1420-1530  Leki w terapii pacjenta z chorobą przewodu pokarmowego – co nowego?

dr n. wet. Wojciech Karlik
1530-1545 Dyskusja
1545-1615 Przerwa
1615-1745 Uwagi dotyczące leczenia pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego – przypadki kliniczne

dr n. wet. Magdalena Ostrzeszewicz
1745-1800 Dyskusja


8 kwietnia, niedziela

930-1030 Leczenie miejscowe i profilaktyka chorób skóry – jak dobrać właściwy dermokosmetyk?

dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker
1030-1040 Dyskusja
1040-1100 Przerwa 
1100-1200  Farmakoterapia wybranych jednostek chorobowych w okulistyce małych zwierząt

lek. wet. Jacek Garncarz
1200-1210 Dyskusja
1210-1330 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1330-1410 Jakość DogShield - czyli dlaczego produkty o tym samym składzie mogą wykazywać różną skuteczność

dr n. wet. Wojciech Karlik
Wykład sponsorowany przez firmę Biofaktor 
1400-1530 Dermatologia przez przypadki: od rozpoznania do leczenia

dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker
1530-1545 Dyskusja
 

Moderatorzy

 

prof. dr hab. Roman Lechowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kieruje Katedrą Chorób Małych Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Cieszy się międzynarodowym autorytetem w dziedzinie chorób wewnętrznych zwierząt, w szczególności endokrynologii, onkologii, dermatologii. Jest autorem i współautorem rozlicznych publikacji naukowych, popularnonaukowych i podręczników, a także redaktorem naczelnym „Weterynarii po Dyplomie”.


 
 

dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie w 2010 r. obroniła pracę doktorską. Głównym obszarem jej zainteresowań jest intensywna terapia i stany nagłe psów i kotów. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką. Wykłada na studiach polsko- i angielskojęzycznych, udziela się na konferencjach weterynaryjnych jako wykładowca, moderator i tłumacz. Autorka i tłumaczka wielu pozycji naukowych.
 

Wykładowcy

prof. dr hab. Urszula Pasławska uzyskała dyplom lekarza w 1989 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2014 r. posiada tytuł profesora zwyczajnego. Jest pracownikiem naukowym Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, współpracuje z Uniwersytetem Medycznym oraz PAN we Wrocławiu, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym. Uznana specjalistka z zakresu chorób układu krążenia u psów, kotów i koni.
dr Wojciech Karlik jest kierownikiem Zakładu Farmakologii i Toksykologii w Katedrze Nauk Przedmedycznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.
 
dr n. wet. Magdalena Ostrzeszewicz w 2005 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW i jest adiunktem w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką. Jest uznaną specjalistką w zakresie diagnostyki oraz badań endoskopowych przewodu pokarmowego i oddechowego u małych zwierząt oraz autorką i współautorką wielu artykułów z tych dziedzin.
dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w 1999 r. gdzie w 2004 r. obroniła pracę doktorską dotyczącą nowoczesnych metod pomiaru endotoksyn bakteryjnych. Specjalizuje się w chorobach psów i kotów w zakresie: dermatologia, alergologia, endokrynologia i choroby wewnętrzne. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji oraz organizatorką licznych warsztatów i konferencji. Prowadzi własną klinikę, gdzie konsultuje głównie przypadki dermatologiczne, endokrynologiczne i alergologiczne.
 
lek. wet. Jacek Garncarz specjalizuje się w okulistyce psów i kotów. W 1991 r. ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W 2014 r. złożył egzamin specjalizacyjny na ESE ECVO i jest jedynym Polakiem na liście panelistów ECVO oraz członkiem komisji ds. chorób genetycznych oczu. Autor setek publikacji oraz wykładowca na wydziałach weterynarii kilku uniwersytetów. Założył Okulistyczną Przychodnię Weterynaryjną w Warszawie gdzie wykonuje większość operacji i zabiegów. 

 
MVDr Zdenek Zert, CSc., Dipl. ECVS, Republika Czeska
Diplomate European College of Veterinary Surgeons,
Członek AAEP, BEVA
Adres:
FVL VFU Brno (Faculty of Veterinary Medicine University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic)
Palackého 1-3, 612 42 Brno
The University of Veterinary Medicine and Pharmacy Košice, Slovakia
Komenského 73, 041 81 Košice
zertz@vfu.cz
tel: +420 774 742 483

 
 

 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)