Komunikat 
do pobrania

Komunikat VII Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VETFORUM
 

Miejsce i data

22-23.04.2017

Hala Expo Łódź

Al. Politechniki 4

90-537 Łódź

SEJSA II - CHOROBY KONI

Problemy w rozrodzie koni.

Moderator

dr Andrzej Bereznowski
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


22 kwietnia, sobota

11.00-11.45 Badanie przydatności ogiera do rozrodu.  dr Małgorzata Pozor, College of Veterinary Medicine,   University of Florida, USA
12.00-12.45 Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni.  prof. Monika Bugno-Poniewierska, Instytut Zootechniki  – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
13.00-13.20 Przerwa kawowa
13.20-14.05 Diagnostyka chorób układu rozrodczego ogiera – przypadki kliniczne.  dr Małgorzata Pozor, College of Veterinary Medicine,   University of Florida, USA
14.20-15.40 Lunch
15.40-16.25 Morzyska w okresie okołoporodowym u klaczy oraz przepukliny pachwinowe i mosznowe u ogiera.  dr Maciej Witkowski, Uniwersyteckie Centrum Medycyny   Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego,    Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
16.40-17.25 Ciąża wysokiego ryzyka i zaburzenia okołoporodowe u klaczy.  dr Małgorzata Pozor, College of Veterinary Medicine, University of Florida, USA 17.40 Zakończenie sesji

 

Patronat Honorowy

 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                                             
  
      javascript:void(0)