7 kwietnia 2018

SESJA II - CHOROBY KONI

Choroby aparatu ścięgnowo-więzadłowego u koni - etiopatogeneza, rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja

7 kwietnia, sobota

1100-1200 Nowe spojrzenie na etiopatogenezę, objawy i rozpoznawanie uszkodzeń
aparatu ścięgnowo-więzadłowego

prof. Roger Smith, MA VetMB PhD DEO DipECVS MRCVS RCVS Recognised Specialist in Equine Surgery and Professor of Equine Orthopaedics, Clinical Sciences and Services, The Royal Veterinary College (Wielka Brytania)
1210-1255 Leczenie zachowawcze i operacyjne uszkodzeń ścięgien i więzadeł

dr n. wet. Radomir Henklewski
1300-1345 Wziernikowanie pochewek ścięgnowych i kaletek maziowych w leczeniu uszkodzeń ścięgien i więzadeł

lek. wet. Jan Trela
1345-1400 Przerwa
1400-1445 Metody regeneracyjne w leczeniu uszkodzeń ścięgien i więzadeł

prof. Roger Smith, MA VetMB PhD DEO DipECVS MRCVS RCVS Recognised Specialist in Equine Surgery and Professor of Equine Orthopaedics, Clinical Sciences and Services, The Royal Veterinary College (Wielka Brytania)
1445-1600 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1600-1640 Biomechanika ścięgien i kucie ortopedyczne koni po uszkodzeniach aparatu ścięgnowo-więzadłowego

dr n. wet. Olga Kalisiak
1650-1730 Fizjoterapia koni po uszkodzeniach ścięgien i więzadeł

Lee Hollen (Szwecja)
 

Moderator

 

dr n. wet. Andrzej Bereznowski

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjne SGGW i wykładowcą w Katedrze Dużych Zwierząt z Kliniką na tej uczelni. Specjalizuje się w chirurgii i ortopedii koni.
 

Wykładowcy

prof. Roger Smith, MA VetMB PhD DEO DipECVS MRCVS RCVS Recognised Specialist in Equine Surgery and Professor of Equine Orthopaedics, Clinical Sciences and Services, The Royal Veterinary College (Wielka Brytania).

 
dr n. wet. Radomir Henklewski ukończył  studia wyższe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2001 r. Doktorat obronił w 2006 r. Jest specjalistą w zakresie chorób koni i chirurgii weterynaryjnej. Odbył liczne staże zagraniczne, uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach i warsztatach. Prowadzi szkolenia z zakresu chorób, diagnostyki, terapii, chirurgii i rehabilitacji koni.
 
lek. wet. Jan Trela jest absolwentem SGGW. W 2014 r. ukończył specjalizację w zakresie chirurgii ortopedycznej koni na UC Davis w USA gdzie po zakończeniu rezydentury kontynuuje swoją pracę kliniczną i badania naukowe. Operuje w klinikach na całym świecie, prowadzi wykłady na międzynarodowych konferencjach i zjazdach chirurgów weterynarii. Współpracuje z ośrodkiem chirurgii ortopedycznej i medycyny sportowej dla ludzi na Uniwersytecie Teksańskim w Dallas.

 
dr n. wet. Olga Kalisiak specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu kulawizn, a w szczególności w badaniu ultrasonograficznym układu ruchu. W 2007 r. obroniła doktorat w temacie chorób ścięgien i mięśnia międzykostnego u koni. Pracowała w Szpitalu Koni Służewiec gdzie zdobyła doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu koni z chorobami kręgosłupa oraz wiedzę z zakresu anestezjologii i chirurgii ortopedycznej.
 
Lee Hollen jest zawodniczką i trenerką koni sportowych. Od ponad 20 lat zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją koni, także poprzez akupunkturę, akupresurę, masaż, stretching oraz homeopatię. Posiada własną klinikę rehabilitacyjną pod Sztokholmem. Współpracuje z najlepszymi zawodnikami, jeźdźcami i lekarzami weterynarii w całej Europie. 


 
 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                                             
  
      javascript:void(0)