7 kwietnia 2018

SESJA III - CHOROBY TRZODY CHLEWNEJ

Aktualne problemy w produkcji i ochronie zdrowia świń

7 kwietnia, sobota

1100-1130 Istotne zagadnienia w zwalczaniu chorób związanych z PCV2

dr n. wet. Krzysztof Janeczko
1130-1215 Praktyczne podejście do kontroli PRRS na fermach w Polsce

lek. wet. Mateusz Porowski
1215-1245 Mycoplasma suis – diagnostyka i opis przypadku

lek. wet. Piotr Cybulski
1245-1315 Przerwa
1315-1345 Aktualna sytuacja w zakresie ASF w Polsce

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
1345-1430 Czy jednokrotnym podaniem antybiotyku można kontrolować PRDC u trzody chlewnej?

dr n. wet. Wojciech Korczyński
1445-1515 Pleuropneumonia i różyca świń – duńskie doświadczenia w kontrolowaniu zakażeń na fermach wielkotowarowych

Tine Kjær Schøning DVM, Dania
Wykład sponsorowany przez firmę Bioveta
1515-1630 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1630-1700 Grypa świń. Interpretacja oraz wykorzystanie wyników badań laboratoryjnych w terenowym postępowaniu z chorobą

dr n. wet. Robert Panek
1700-1730 Diagnostyka różnicowa najważniejszych chorób świń na podstawie badań sekcyjnych

dr n. wet. Artur Jabłoński


Moderator

 

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Jest specjalistą z zakresu epizootiologii, a zwłaszcza chorób zakaźnych świń, należy do grona czołowych specjalistów hyopatologii na świecie. Od 1980 r. związany jest z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach, gdzie kieruje Zakładem Chorób Świń, a od 1997 r. pełni funkcję krajowego kierownika specjalizacji „Choroby świń”. Jest wybitnym specjalistą i uznanym autorytetem w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia świń. Jest ekspertem FAO i OIE oraz jednym z założycieli Europejskiej Szkoły Specjalistów Chorób Świń. Propaguje osiągnięcia wiedzy weterynaryjnej wśród lekarzy, hodowców i producentów świń. Opracował oraz wdrożył do produkcji szereg biopreparatów oraz leków. Autor licznych publikacji naukowych i laureat prestiżowych nagród branżowych.


Wykładowcy

dr n. wet. Krzysztof Janeczko ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych. W 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Wybrane wskaźniki gospodarki białkowej i wodno-elektrolitowej w różnych systemach odchowu prosiąt" a w roku 1997 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób trzody chlewnej. Obecnie pracuje w Ceva Animal Health Polska jako manager wsparcia technicznego produktów w dziale trzody chlewnej.
Krzysztof Janeczko jest także starszym wykładowcą w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 
dr n. wet. Marian Porowski ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1981 r. Pracę doktorską obronił w 2004 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Specjalizuje się w chorobach świń, pracuje jako konsultant z zakresu profilaktyki i terapii chorób świń w Polsce i za granicą. Publikuje prace w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest wykładowcą na specjalizacji z zakresu chorób świń a także na konferencjach i sympozjach.
 
lek. wet. Piotr Cybulski jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się monitorowaniem stanu zdrowia świń, diagnostyką i leczeniem, a także wprowadzaniem programów profilaktycznych w hodowli. Od 2013 roku związany z firmą Poldanor S.A.
Tine Kjær Schøning DVM, Dania
Absolwent DVM Królewskiego Uniwersytetu Weterynarii i Rolnictwa w Kopenhadze
Ekspert w produkcji trzody chlewnej i zarządzaniu zdrowiem stadnym w różnych praktykach weterynaryjnych w Danii. Od 2014 r. Kierownik działu technicznego dla zwierzęt hodowlanych w SALFARM SA.
Adres:
Salfarm Danmark A/S, Fabriksvej 21, DK-6000 Kolding, Denmark
 
tks@salfarm.com
tel: +45 28 35 04 42
 
 
dr n. wet. Robert Panek jest specjalistą diagnostyki i leczenia trzody chlewnej. Ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie. Obronił rozprawę doktorską z epidemiologii molekularnej zakażeń rotawirusowych u świń.

 
dr n. wet. Artur Jabłoński ukończył Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczej w Lublinie w 2002 r. Od 2003 r. pracuje w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Zajmuje się diagnostyką chorób świń oraz zarządzaniem zdrowiem świń a także lekowrażliwością i kontrolą biopreparatów i preparatów diagnostycznych. Specjalizuje się w chorobach trzody chlewnej i patologiach świń. 
 
dr n. wet. Wojciech Korczyński pracuje w firmie Vetoquinol Biowet. Jest specjalistą żywienia i  fizjologii przewodu pokarmowego zwierząt, autorem i współautorem licznych publikacji naukowych w tym zakresie tematycznym. 

 
 

 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)