7 kwietnia 2018

SESJA IV - CHOROBY BYDŁA

Opieka okołoporodowa bydła 

7 kwietnia, sobota

1100-1200 Rozród bydła - 4 stopień: blaski i cienie najbliższej przyszłości

dr n. wet. Giovanni Gnemmi
1200-1215 Przerwa
1215-1315 Zarządzanie cielętami w pierwszym tygodniu po porodzie

dr n. wet. Giovanni Gnemmi
1315-1340 Czynniki wpływające na stan zdrowia cieląt

Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Dip. ECBHM, Republika Czeska
Wykład sponsorowany przez firmę Bioveta
1345-1530 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1530-1630 Krowy świeżo wycielone: rola lekarzy praktyków

dr n. wet. Giovanni Gnemmi
1630-1715 Niezakaźne, niezapalne zaburzenia ciąży u bydła

prof. dr hab. Jan Twardoń


REJESTRACJA DLA HODOWCÓW I PRODUCENTÓW

Moderator

 

dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw. UWM

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jest kierownikiem specjalizacji „Choroby przeżuwaczy” w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Prodziekan ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 

Wykładowcy

dr n. wet. Giovanni Gnemmi jest właścicielem kliniki weterynaryjnej Bovinet, która zajmuje się m. in. wprowadzaniem ultrasonografii do reprodukcji bydła w celu zarządzania stadem. Ma ponad 35 lat doświadczenia w obszarze zarządzania rozrodczością, medycyny prewencyjnej i jako edukator dla pracowników sektora mleczarskiego. Pracował jako doradca dla dużych gospodarstw na całym świecie. Autor publikacji i prelegent ponad 250 kongresów i seminariów. 

 
prof. dr hab. Jan Twardoń jest specjalistą w dziedzinie fizjologii i patologii gruczołu mlekowego u krów oraz ekspertem w tematyce zaburzeń rozrodu zwierząt. Związany z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych oraz Polską Akademią Nauk. Laureat Nagrody Chirona dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej.
 
Doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Dip. ECBHM,  Czechy - europejska specjalistka w dziedzinie zarządzania zdrowiem bydła. Absolwentka European College of Bovine Health Management.
Adres:
FVL VFU Brno (Faculty of Veterinary Medicine University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic)
Palackého 1-3, 612 42 Brno
pechovaa@vfu.cz
 
tel: +420 721 514 754
 

 


 


 

 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)