7 kwietnia 2018 

SESJA VI - HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Sytuacje kryzysowe w bioasekuracji łańcucha żywnościowego

Sesja pod patronatem Głównego Lekarza Weterynarii,
honorująca działalność naukową i dydaktyczną
prof. dr. hab. Jacka Szczawińskiego

7 kwietnia, sobota
 

1100-1120 Kryzysy w gospodarce żywnościowej

prof. dr hab. Jacek Szczawiński, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1120-1140 Inspekcja Weterynaryjna wobec kryzysów

lek. wet. Jacek Kucharski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii
1140-1200 Systemowe zarządzanie obroną żywności (Food Defence)

dr Agnieszka Jackowska-Tracz, dr Michał Tracz,
dr hab. Krzysztof Anusz, prof. SGGW, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1200-1220 Przerwa
1220-1240 Działania powiatowego lekarza weterynarii w sytuacjach kryzysowych w ramach RASFF w związku z handlem i wywozem żywności

lek. wet. Marek Kubica, powiatowy lekarz weterynarii w Koszalinie
1240-1300 Elektroniczna kontrola urzędowa jako nowe narzędzie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności

dr n. wet. Michał Tracz, dr n. wet. Agnieszka Jackowska-Tracz, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1300-1320 Bioasekuracja a przyjazne systemy chowu – omówienie zagrożeń na przykładzie toksoplazmozy świń

lek. wet. Martyna Puchalska, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1320-1430 Przerwa obiadowa, zwiedzanie targów
1430-1450 Rola przemysłu weterynaryjnego w ochronie zdrowia publicznego

dr n. wet. Artur Zalewski, dyrektor Biura Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych Polprowet
1450-1510 Identyfikacja gatunkowa białek zwierzęcych w aspekcie kontroli zafałszowań i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym w łańcuchu żywnościowym

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
1510-1530 Bezpieczeństwo żywności – czy łatwo uniknąć alergenów w żywności i przestrzeni produkcyjnej?

dr n. wet. Joanna Zarzyńska, dr Joanna Pławińska-Czarnak, Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
1530-1550 Rola powiatowego lekarza weterynarii w sytuacjach związanych z kryzysem

lek. wet. Józef Białowąs, powiatowy lekarz weterynarii w Ostrołęce
1550-1610 Kryzys wizerunkowy w branży spożywczej

Witold Katner, rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
1610-1630 Choroby zakaźne zwierząt wolno żyjących przenoszone przez żywność

dr n. wet. Mirosław Welz, podkarpacki Wojewódzki Lekarz WeterynariiModerator

 

dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW

Jest kierownikiem Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i wiceprezesem Warszawskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej.

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)