Równolegle z VIII Kongresem Praktyki Weterynaryjnej Vetforum, w dniach 7-8 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbędą się XIV Targi Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica.

Od lat w Łodzi spotykają się firmy z Polski i Europy aby zaprezentować technologiczne osiągnięcia w medycynie weterynaryjnej. Podczas targów prezentują najnowszy sprzęt diagnostyczny, radiologiczny, wyposażenia lecznic i laboratoriów, farmację, żywienie, oprogramowanie oraz usługi.

Targi Vetmedica stały się miejscem spotkań środowiska weterynaryjnego łączącym międzypokoleniową wymianę doświadczeń, poznawania nowych metod leczenia zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz możliwości doposażenia własnego zakładu leczniczego.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana tematyka spotka się z dużym zainteresowaniem wśród lekarzy i studentów weterynarii, którzy pozyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać w aktualnej lub przyszłej praktyce zawodowej.

W trakcie uroczystości otwarcia Targów wręczona zostanie Honorowa Nagroda „Złotego Chirona” dla najlepszego popularyzatora wiedzy weterynaryjnej 2018.

Odwiedzający targi mogą uczestniczyć w sesjach satelitarnych które są cześcią Kongresu. Więcej informacji: http://vetforum.com.pl/sesjesatelitarne

Zapraszamy do Łodzi.
 

Patronat Honorowy

   
 

Organizatorzy

                            

 
 

Partnerzy merytoryczni

javascript:void(0)                                
 
 
 

Patroni medialni 

                        
  
      javascript:void(0)