Diagnostyka obrazowa chorób narządu palcowego konia oraz znaczenie korekcji i kucia kopyt koni z wadami postawy to tylko niektóre z tematów jakie zostaną poruszone podczas sobotniej sesji „Choroby kopyta wyzwaniem dla lekarza weterynarii i podkuwacza”.

Wykładowcami sesji chorób koni będą: 

dr Olga Kalisiak z Centrum Zdrowia Konia w Psucinie

dr hab. Marcin Komosa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)


11.00 - 11.45
Anatomia i biomechanika kopyta konia
dr hab. Marcin Komosa (Poznań)

11.45 - 12.30
Znaczenie korekcji i kucia kopyt koni z wadami postawy (ENG)

Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)

12.30 – 12.45
Przerwa kawowa

12.45- 13.30
Diagnostyka obrazowa chorób narządu palcowego konia

dr Olga Kalisiak (Warszawa)

13.30 – 14.30
Lunch

14.30 – 15.15
Znaczenie biomechaniki w podkuwnictwie korekcyjnym - co i kiedy ma znaczenie. (ENG)

Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)

15.15 -16.00
Wybrane choroby narządu palcowego konia

dr Olga Kalisiak (Warszawa)

16.00 – 16.45
Konie z bólem przyśrodkowego kąta ścienno-wsporowego kopyta - przypadki kliniczne. Wykorzystanie techniki high speed video i specjalnej płyty pomiarowej. (ENG)

Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)

16.45– 17.00 Podsumowanie, dyskusja

WYKŁADY OZNACZONE (ENG) BĘDĄ TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE - CHĘĆ WYPOŻYCZENIA SŁUCHAWEK NALEŻY ZAZNACZYĆ W FORMULARZU REJESTRACYJNYM