Warsztaty

Warsztaty mikroskopowe z patologii klinicznej psów i kotów – hematologia i cytologia dla lekarzy praktyków

WARSZTAT 

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
dr n. wet. Maciej Guzera

koszt: 450 zł

Zajęcia warsztatowe - samodzielna praca z mikroskopami (każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji własny mikroskop).

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 25 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

09.00 - 12.30
Ocena rozmazu krwi w lecznicy weterynaryjnej.
Ocena rozmazu to bardzo ważny krok w rozpoznawaniu chorób psów i kotów. Umożliwia m.in. charakteryzację niedokrwistości, rozpoznawanie stanów zapalnych, chorób pasożytniczych, nowotworów hematologicznych, czy weryfikację danych z analizatora hematologicznego. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak tych, którzy pragną ugruntować swoją wiedzę w tej dziedzinie. Analizując przypadki kliniczne uczestnicy dowiedzą się, jak w systematyczny i uporządkowany sposób ocenić zmiany w rozmazie krwi. Jednocześnie dużo uwagi poświęcimy najważniejszym z klinicznego punktu widzenia zaburzeniom, ich diagnostyce różnicowej i dokonaniu wyboru dalszych kroków diagnostycznych.

12.30 - 13.30
Lunch

13.30 - 17.00
Cytologia węzłów chłonnych - różnicowanie.
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych jest szybkim, bezpiecznym i mało inwazyjnym postępowaniem diagnostycznym pomocnym m.in. w rozpoznawaniu zmian odczynowych, zapalnych, zakaźnych i nowotworowych. Technika ta jest również pomocna w określaniu stadium procesu nowotworowego. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze zróżnicowanymi przypadkami klinicznymi – zaczynając od łatwych, a kończąc na tych bardziej wymagających. Wskazane zostaną cechy cytologiczne kluczowe dla rozróżniania zaburzeń. Przedstawione zostaną również najczęstsze artefakty, które w wielu przypadkach utrudniają postawienie rozpoznania.


Chirurgia układu rozrodczego gryzoni i zajęczaków (kastracje i sterylizacje) 

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
dr n. wet. Tomasz Piasecki

Koszt: 950 zł

Zajęcia warsztatowe na kadawerach z chirurgii układu rozrodczego zwierząt egzotycznych.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 16 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

Część teoretyczna
1. Wskazania do kastracji i sterylizacji
2. Kastracja farmakologiczna alternatywa do kastracji chirurgicznej
3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – schematy znieczulenia
4. Postępowanie okołooperacyjne i pooperacyjne
5. Powikłania pooperacyjne

Część praktyczna
1. Anatomia układu rozrodczego samców i samic małych ssaków – preparaty anatomiczne
2. Techniki chirurgicznej kastracji i sterylizacji – ćwiczenia w dwuosobowych zespołach
- królik
- świnka morska
- szczur
- mysz
- szynszyla
- kosztniczka


Tomografia komputerowa w praktyce lekarza weterynarii - podstawy interpretacji badań

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

koszt: 600 zł

Zajęcia warsztatowe.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

 


Osteopatyczne techniki terapii małych zwierząt

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 7h

Prowadzący:
International School of Osteopathy for Animals
Marco Di Dio - mgr fizjoterapii, osteopata

Koszt: 300 zł

Zajęcia warsztatowe praktyczne.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 30 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

10.00 - 13.00
Manualne leczenie stanów zapalnych.

Uraz, patogen powoduje stan zapalny o różnym zasięgu i różnym stopniu zaostrzenia. Cechy charakterystyczne, które podlegają ocenie palpacyjnej to: bolesność, zaczerwienienie i ocieplenie. Układem, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie i leczenie jest układ naczyniowy oraz zewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa. Podstawowym narzędziem w każdej manualnej pracy terapeutycznej jest usunięcie przeszkód na drodze cyrkulacji płynów. Mówimy zarówno o płynach w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, jak i płynach krążących w układach naczyniowych.

Cel warsztatu:
Pokazanie możliwości leczenia manualnego stanów zapalnych u małych zwierząt.
Czego się nauczysz?
1. Oceny systemów żylnych oraz systemu limfatycznego w odniesieniu do zaburzenia lub normy.
2. Skutecznych i bezpiecznych technik ukierunkowanych na system żylny wewnątrzkręgowy, system żylny żyły głównej, system żylny wrotny.
3. Zasad pracy z systemem żylnym wewnątrzkręgowy, żyły głównej oraz wrotnym.
Część teoretyczna:
1. Czym jest stan zapalny w praktyce.
2. Konsekwencje wynikające z powstania stanu zapalnego.
3. Rozwój embrionalny systemu żylnego wewnątrzkręgowego, systemu żylnego żyły głównej oraz systemu żylnego wrotnego.

13.00 - 14.00
Lunch

14.00 - 17.00
Powięź - holistyczna terapia małych zwierząt.

Dysfunkcje powięziowe mogą rozwijać się z powodu urazu, nieprawidłowej postawy, nagromadzonych napięć oraz trwających lub przebytych chorób. Uwalnianie powięzi jest nieinwazyjnym i bezpiecznym rodzajem manipulacji tkankami miękkimi. Delikatne i świadome poruszanie tkanką na poziomie powierzchni oraz uwalnianie wszelkich adhezji powięzi, pomagają w stymulowaniu zdolności organizmu do samoleczenia i samoregulacji.

Plan warsztatu:
1. Budowa i podział systemu powięziowego
2. Dysfunkcje i schorzenia powięzi: przyczyny, objawy i ich znaczenia w terapii manualnej zwierząt
3. Manipulacje tkanki łącznej i testy powięziowe – trening palpacyjny
4. Sposoby postępowania z powięzią (techniki dedykowane w stanach ostrych i przewlekłych)
5. Badanie systemu powięziowego psa i ćwiczenia praktyczne