Warsztaty

Anatomia topograficzna narządów jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 6h

Prowadzący:
dr Wojciech Borawski – Katedra i Klinika Chirurgii Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Koszt: 350 zł

Anatomia topograficzna narządów jamy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - artefakty, zasady przeprowadzania badania ultrasonograficznego, technika badania narządów, nomenklatura ultrasonograficzna.

Zajęcia warsztatowe praktyczne będą przeprowadzane na urządzeniach do badań ultrasonograficznych firmy Varimed.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

Rozpoczęcie godz. 12:00

BLOK I:
Narządy miąższowe i przewód pokarmowy :
- technika badania narządów,
- obrazy prawidłowe.

13:30 LUNCH

BLOK II :
Narządy miąższowe i przewód pokarmowy :
- wady wrodzone i nabyte,
- najczęstsze patologie wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych, śledziony, żołądka, jelit i trzustki

BLOK III:
Układ moczowo-płciowy żeński i męski :
- technika badania narządów,
-obrazy prawidłowe

BLOK IV :
Układ moczowo-płciowy żeński i męski :
- wady wrodzone i nabyte
- najczęstsze patologie części bliższej moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, przestrzeni zaotrzewnowej, nadnerczy oraz układu rozrodczego

Zakończenie ok. 17:00


Chirurgia układu rozrodczego gryzoni i zajęczaków (kastracje i sterylizacje) 

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
dr n. wet. Tomasz Piasecki

Koszt: 950 zł

Zajęcia warsztatowe na kadawerach z chirurgii układu rozrodczego zwierząt egzotycznych.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 16 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

Rozpoczęcie godz. 10

Część teoretyczna
●       Wskazania do kastracji i sterylizacji
●       Kastracja farmakologiczna alternatywa do kastracji chirurgicznej
●       Przygotowanie pacjenta do zabiegu – schematy znieczulenia
●       Postępowanie okołooperacyjne i pooperacyjne
●       Powikłania pooperacyjne

Część praktyczna
●       Anatomia układu rozrodczego samców i samic małych ssaków – preparaty anatomiczne
●       Techniki chirurgicznej kastracji i sterylizacji – ćwiczenia w dwuosobowych zespołach
- królik
- świnka morska
- szczur
- mysz
- szynszyla
- koszatniczka

Zakończenie godz. 18


Osteopatyczne techniki terapii małych zwierząt

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 7h

Prowadzący:
International School of Osteopathy for Animals
Marco Di Dio - mgr fizjoterapii, osteopata

Koszt: 300 zł

Zajęcia warsztatowe praktyczne.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 30 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

10.00 - 13.00
Manualne leczenie stanów zapalnych.

Uraz, patogen powoduje stan zapalny o różnym zasięgu i różnym stopniu zaostrzenia. Cechy charakterystyczne, które podlegają ocenie palpacyjnej to: bolesność, zaczerwienienie i ocieplenie. Układem, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie i leczenie jest układ naczyniowy oraz zewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa. Podstawowym narzędziem w każdej manualnej pracy terapeutycznej jest usunięcie przeszkód na drodze cyrkulacji płynów. Mówimy zarówno o płynach w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, jak i płynach krążących w układach naczyniowych.

Cel warsztatu:
Pokazanie możliwości leczenia manualnego stanów zapalnych u małych zwierząt.
Czego się nauczysz?
●       Oceny systemów żylnych oraz systemu limfatycznego w odniesieniu do zaburzenia lub normy.
●       Skutecznych i bezpiecznych technik ukierunkowanych na system żylny wewnątrzkręgowy, system żylny żyły głównej, system żylny wrotny.
●       Zasad pracy z systemem żylnym wewnątrzkręgowy, żyły głównej oraz wrotnym.
Część teoretyczna:
●       Czym jest stan zapalny w praktyce.
●       Konsekwencje wynikające z powstania stanu zapalnego.
●       Rozwój embrionalny systemu żylnego wewnątrzkręgowego, systemu żylnego żyły głównej oraz systemu żylnego wrotnego.

13.00 - 14.00
Lunch

14.00 - 17.00
Powięź - holistyczna terapia małych zwierząt.

Dysfunkcje powięziowe mogą rozwijać się z powodu urazu, nieprawidłowej postawy, nagromadzonych napięć oraz trwających lub przebytych chorób. Uwalnianie powięzi jest nieinwazyjnym i bezpiecznym rodzajem manipulacji tkankami miękkimi. Delikatne i świadome poruszanie tkanką na poziomie powierzchni oraz uwalnianie wszelkich adhezji powięzi, pomagają w stymulowaniu zdolności organizmu do samoleczenia i samoregulacji.

Plan warsztatu:
●       Budowa i podział systemu powięziowego
●       Dysfunkcje i schorzenia powięzi: przyczyny, objawy i ich znaczenia w terapii manualnej zwierząt
●       Manipulacje tkanki łącznej i testy powięziowe – trening palpacyjny
●       Sposoby postępowania z powięzią (techniki dedykowane w stanach ostrych i przewlekłych)
●       Badanie systemu powięziowego psa i ćwiczenia praktyczne


Techniki komunikacji z trudnym i wymagającym klientem

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 7h

Prowadzący:
lek. wet. Natalia Strokowska
VETNOLIMITS

Koszt: 500 zł

Zajęcia warsztatowe praktyczne.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

 

9.00 - 9:30

●       Określenie potrzeb i przedstawienie uczestników kursu oraz prowadzącego
●       Kim jest trudny klient i jak kontakt z nim na nas wpływa?

9:30 - 10:30

●       Trudny klient - podstawowe typy
●       Budowanie autorytetu oraz zaufania do lekarza weterynarii
●       Empatia i wpływ płci na relację lekarz-klient
●       Budowanie odpowiedzialności właściciela za zwierzę

10:30 - 10:45

●       Typy osobowości, a komunikacja - cz. I

10:45 - 11:00

●       Przerwa kawowa

11:00 - 11:30

●       Typy osobowości, a komunikacja - cz. II
●       Poziomy komunikacji werbalnej i niewerbalnej

11:30 - 12:45

●       Inteligencja emocjonalna, społeczna i samokontrola w pracy
●       Konstruktywna krytyka - zwracanie uwagi i przyjmowanie jej
●       Radzenie sobie z gniewem i silnymi emocjami klienta
●       Sztuka perswazji i przywództwa

12:45 - 13:30

●       Przerwa lunchowa

13:30 - 14:00

●       Żargon medyczny i wpływ użytego języka na podświadomośc klienta
●       Wiarygodność i dążenie do porozumienia z klientem

14:00 - 15:15

●       Trudne sytuacje w pracy lekarza weterynarii:
●       Opór i brak zrozumienia klienta
●       Krytyka i obrażanie
●       Podważanie kompetencji, zastrzeżenia klienta
●       Sytuacje niebezpieczne
●       Roszczenia i wywieranie presji
●       Gniew klienta i radzenie sobie z nim
●       Asertywne mówienie  “nie”
●       Kiedy podziękować klientowi i zakończyć relację?

15:15 - 16:00

●       Podsumowanie seminarium
●       Klucze efektywnej komunikacji oraz budowania relacji lekarz weterynarii-właściciel zwierzęcia
●       Pytania do prowadzącego.

 


Warsztaty mikroskopowe z patologii klinicznej psów i kotów – hematologia i cytologia dla lekarzy praktyków

WARSZTAT 

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
dr n. wet. Maciej Guzera

koszt: 450 zł

Zajęcia warsztatowe - samodzielna praca z mikroskopami (każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji własny mikroskop).

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 25 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

09.00 - 12.30
Ocena rozmazu krwi w lecznicy weterynaryjnej.
Ocena rozmazu to bardzo ważny krok w rozpoznawaniu chorób psów i kotów. Umożliwia m.in. charakteryzację niedokrwistości, rozpoznawanie stanów zapalnych, chorób pasożytniczych, nowotworów hematologicznych, czy weryfikację danych z analizatora hematologicznego. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak tych, którzy pragną ugruntować swoją wiedzę w tej dziedzinie. Analizując przypadki kliniczne uczestnicy dowiedzą się, jak w systematyczny i uporządkowany sposób ocenić zmiany w rozmazie krwi. Jednocześnie dużo uwagi poświęcimy najważniejszym z klinicznego punktu widzenia zaburzeniom, ich diagnostyce różnicowej i dokonaniu wyboru dalszych kroków diagnostycznych.

12.30 - 13.30
Lunch

13.30 - 17.00
Cytologia węzłów chłonnych - różnicowanie.
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych jest szybkim, bezpiecznym i mało inwazyjnym postępowaniem diagnostycznym pomocnym m.in. w rozpoznawaniu zmian odczynowych, zapalnych, zakaźnych i nowotworowych. Technika ta jest również pomocna w określaniu stadium procesu nowotworowego. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze zróżnicowanymi przypadkami klinicznymi – zaczynając od łatwych, a kończąc na tych bardziej wymagających. Wskazane zostaną cechy cytologiczne kluczowe dla rozróżniania zaburzeń. Przedstawione zostaną również najczęstsze artefakty, które w wielu przypadkach utrudniają postawienie rozpoznania.


Tomografia komputerowa w praktyce lekarza weterynarii - podstawy interpretacji badań

WARSZTAT

5 kwietnia 2019r. (piątek)

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

koszt: 600 zł

Zajęcia warsztatowe.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

 
Warsztaty mają na celu zapoznanie lekarzy weterynarii z obrazowaniem metodą tomografii komputerowej w zakresie możliwości diagnostycznych jak i ograniczeń techniki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami oceny i interpretacji badań tomografii komputerowej.

9.00 – 10.30
Wprowadzenie do obrazowania tomografii komputerowej, porównanie CBCT oraz klasycznej tomografii komputerowej (TK), zasady wykonywania badań, badania kontrastowe w tomografii komputerowej

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.30
Terminologia radiologiczna, ogólne zasady oceny nieprawidłowości, konstrukcja opisu badania. Wprowadzenie do pracy ze stacją diagnostyczną, postprocessing obrazów. Anatomia prawidłowa w obrazach tomografii komputerowej.

12.30-13.30 Lunch

13.30 – 14.30
Głowa w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

14.30 – 15.30
Klatka piersiowa w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.45
Jama brzuszna w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

16.45 – 17.45
Kręgosłup w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

Podsumowanie, dyskusja