Warsztaty

UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ PUNKTY EDUKACYJNE (informacja o ilości punktów już wkrótce)


Tomografia komputerowa psów i kotów - możliwości diagnostyczne, zasady prowadzenia i interpretacji badań dla lekarzy nie-specjalistów

WARSZTAT

Piątek

SALA C

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

koszt: 600 zł

Zajęcia warsztatowe.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

Warsztaty mają na celu zapoznanie lekarzy weterynarii z obrazowaniem
metodą tomografii komputerowej w zakresie możliwości diagnostycznych jak
i ograniczeń techniki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi
zasadami oceny i interpretacji badań tomografii komputerowej.