Współpraca

Współorganizatorzy

Honorowa Rada Programowa

 • prof. dr hab. Jerzy Kita - przewodniczący Rady Programowej
 • dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw. - wiceprezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, kierownik Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • mgr Paweł Babij - prezes zarządu Interservis Sp. z o. o. – organizator Targów Vetmedica
 • dr hab. Marcin Bańbura prof. nadzw. - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Nauk Przedklinicznych
 • dr n. wet. Andrzej Bereznowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
 • dr n. wet. Andrzej Cecotka - prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
  Oddział Piotrków Trybunalski
 • lek. wet. Mirosław Kacprzyk - prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
 • prof. dr hab. Krzysztof Kubiak - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Roman Lechowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
 • prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • lek. wet. Marek Mastalerek - prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw. - dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
 • dr n. wet. Roman Owecki - Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi
 • prof. dr hab. Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, kierownik Zakładu Chorób Świń
 • dr n. wet. Tomasz Piasecki - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Antoni Schollenberger - redaktor naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“
 • dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prodziekan ds. studiów
 • prof. dr. hab. Piotr Ślósarz - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu
 • dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR - dyrektor Instytutu Nauk Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki - dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
 • mgr Paweł Babij
 • dr n. wet. Andrzej Bereznowski
 • lek. wet. Małgorzata Bruczyńska
 • dr n. wet. Andrzej Cecotka
 • dr n. wet. Mateusz Hebel
 • lek. wet. Mirosław Kacprzyk
 • dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska
 • prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek
 • prof. dr hab. Roman Lechowski
 • lek. wet. Marek Mastalerek
 • lek. wet. Krzysztof Matras
 • prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
 • prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
 • dr n. wet. Tomasz Piasecki
 • prof. dr hab. Antoni Schollenberger
 • dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.
 • prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
 • prof. dr hab. Jan Twardoń