Komitet Organizacyjny

dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.
mgr Paweł Babij
dr n. wet. Andrzej Bereznowski
dr n. wet. Andrzej Cecotka
lek. wet. Mirosław Kacprzyk
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska
prof. dr hab. Roman Lechowski
lek. wet. Marek Mastalerek
lek. wet. Krzysztof Matras
dr n. wet. Roman Owecki
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
dr n. wet. Tomasz Piasecki
prof. dr hab. Antoni Schollenberger
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.