Szkolenia

Informacje ogólne

Szkolenia podczas Targów VETMEDICA 2019

 • Farmacja weterynaryjna
 • Zoopsychologia w praktyce
 • Informatyzacja w weterynarii
 • szkolenia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

 

Wejście na szkolenie możliwe z biletem targowym lub identyfikatorem kongresowym:

 • Farmacja weterynaryjna
 • Zoopsychologia w praktyce
 • Informatyzacja w weterynarii

 

Wejście na szkolenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka możliwe wyłącznie po rejestracji na Sesję bujatryczną.

REJESTRACJA

Farmacja weterynaryjna - POLPROWET

Niedziela (07.04.2019), godz. 12, sala E

Panel dyskusyjny poświęcony farmacji weterynaryjnej poprowadzą Artur Zalewski z Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych - POLPROWET oraz Mateusz Mądry z kancelarii prawniczej DZP.

Poświęcony będzie nowym rozporządzeniom unijnym dotyczącym leków weterynaryjnych i pasz leczniczych, które zostały opublikowane w styczniu 2019 r. a zaczną obowiązywać od 28 stycznia 2022 r. Kolejne 3 lata wszystkie kraje członkowskie muszą wykorzystać by dobrze przygotować lokalne prawo do wdrożenia w/w rozporządzeń z mocą ustaw.

Co zmieniają nowe rozporządzenia, jakie nowe szanse stwarzają dla firm weterynaryjnych, dla dystrybutorów leków weterynaryjnych, ale także dla lekarzy wolnej praktyki? O tym oraz o innych aspektach tych aktów prawnych porozmawiamy i podyskutujemy z Państwem podczas pierwszego otwartego panelu farmacji weterynaryjnej.

 

Podczas panelu postaramy się odpowiedzieć m. in. na nurtujące środowisko gorące pytania:

- jakie są szanse na innowacje?

- co dalej z antybiotykami dla weterynarii?

- czy czeka nas elektroniczny system monitoringu stosowania leków w weterynarii?

- co zmieni się w temacie recept weterynaryjnych?

- czy handel lekami na odległość (przez internet) zostanie prawnie usankcjonowany?

- co przemysł zamierza zrobić by nowe prawo było dobrym prawem tj. reprezentowało interes wszystkich zainteresowanych stron?

Zoopsychologia w praktyce

Niedziela (07.04.2019), godz. 9, sala E

To wyjątkowe szkolenie dotyczy trudnego procesu leczenia paliatywnego, podejmowania decyzji i wykonywania eutanazji oraz przekazywania niepomyślnych wieści właścicielom zwierzęcia. Formalnie nikt z nas nie jest przygotowywany do radzenia sobie w tych trudnych sytuacjach, zaś proces kształcenia akademickiego nie obejmuje zagadnień związanych z umiejętnościami miękkimi.

Jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która spotyka się z eutanazją na co dzień, żyje z nią i jest za nią odpowiedzialna. Wywiera to na nas ogromny wpływ i ma znaczenie dla naszego samopoczucia. Nieumiejętne radzenie sobie z jej pośrednimi skutkami oraz trudnymi emocjami właściciela zwierzęcia, może prowadzić do przewlekłego stresu i wypalenia zawodowego. Jesteśmy ludźmi wrażliwymi i kochającymi zwierzęta, których zdrowie, dobro i jakość życia są dla nas nadrzędnymi wartościami. Spróbujmy w tak samo ważny sposób spojrzeć na nas samych.

Podczas naszego spotkania wesprzemy was w tych jakże trudnych aspektach naszej pracy, przedstawimy skuteczne techniki komunikacyjne oraz porozmawiamy o delikatnej więzi między lekarzem a właścicielem zwierzęcia podczas terapii paliatywnej i humanitarnej eutanazji.

 • Eutanazja w opiece weterynaryjnej opartej na więzi z opiekunem zwierzęcia - wykład lek. wet. Natalii Strokowskiej - VETNOLIMITS

 

 •  Jak pożegnać Przyjaciela? Pożegnanie właściciela z ukochanym zwierzęciem -  ESTHIMA

 

 • Sesja 4 przypadków z praktyki lekarza weterynarii  (Szwecja, UK, Polska)  - 4 różne sytuacje i motywacje właścicieli -  kremacja zwierzęcia ze zwrotem prochów właścicielowi - lek. wet. Natalia Strokowska - VETNOLIMITS

 

 • Sesja Q&A -  odpowiedzi na pytania zadawane z widowni, a także odpowiedzi na pytania, które uczestnicy mogą zostawiać na stoisku firmy ESTHIMA

Informatyzacja w weterynarii

Niedziela (07.04.2019), godz. 14, sala E

1. ProfLab to nowoczesny system informatyczny wspomagający pracę w laboratorium medycznym. Jego głównym celem jest maksymalne usprawnienie oraz zautomatyzowanie przepływu informacji poprzez możliwość zarządzania próbkami, obiegiem dokumentów oraz wspomaganiem użytkowników w podejmowaniu decyzji.

System ProfLab został zaprojektowany z myślą o wszystkich procesach realizacji badania laboratoryjnego, począwszy od jego rejestracji, a kończąc na wielowariantowej możliwości dystrybucji wyników. System udostępnia pełen monitoring z przebiegu procesu analitycznego, dzięki czemu użytkownicy otrzymują niezbędne informacje na każdym etapie wykonywania zlecenia. Otwarta architektura systemu ProfLab umożliwia łatwą integrację z innymi systemami medycznymi, dzięki wykorzystaniu standardu elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych - HL7 (ang. Health Level Seven). System z łatwością komunikuje się z innymi oprogramowaniami i pozwala na kompleksową wymianę danych medycznych. Innymi wariantami dystrybucyjnymi wyników są zawarte w oprogramowaniu systemy automatycznych wydruków, wysyłka faxów, dostępu do wyników poprzez Internet czy powiadomienia dla pacjentów o statusie wykonania zlecenia w formie SMS.

2. Otwarty wstęp do szkolenia Program Stado OnLine - narzędzie współpracy Hodowcy i Lekarza Weterynarii
Program „Stado OnLine” (SOL) to aplikacja internetowa, którą Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje hodowcom jako program wspierający zarządzanie w stadach krów mlecznych (www.stadoonline.pl). Program został udostępniony w styczniu 2018 roku i jest obecnie użytkowany w ponad 1800 gospodarstwach, posiadających łącznie blisko 100 000 krów.
SOL jest całkowicie mobilny i w pełni funkcjonalny na każdym urządzeniu, które ma przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. Program jest też wielodostępowy, co oznacza że z danymi tych samych zwierząt może pracować równocześnie wiele osób. Stwarza zatem znakomitą płaszczyznę do współpracy między hodowcą i wspierającymi go specjalistami, w tym szczególnie z lekarzem weterynarii.
Oferowany w programie SOL moduł ZDROWIE umożliwia rejestrowanie objawów chorobowych, postawionych diagnoz oraz wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych.
Warunkiem efektywnego uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie laptopa lub tabletu.
Przewidywana liczba uczestników - 25 osób. Liczba miejsc ograniczona!!!

szkolenia Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Wejście na szkolenie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka możliwe wyłącznie dla uczestników Sesji Bujatrycznej.

REJESTRACJA -> http://vetforum.com.pl/rejestracja/

 •  Dlaczego warto znać Raporty Wynikowe i jak należy je interpretować?

Prezentacja – Kierownik Wydziału Oceny - Danuta Radzio

Co roku specjaliści Federacji analizują dane z 20.000 gospodarstw mlecznych.
Podczas prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia związane z interpretacją informacji zawartych w Raportach Wynikowych, zwłaszcza w kontekście codziennej pracy Lekarza Weterynarii.
Wykład przewiduje:
- omówienie danych dotyczących wskaźników rozrodu
- komórek somatycznych
- parametrów mleka mogących przyczynić się do interpretacji zaburzeń zdrowia
- statusu ketozowego

 •  PAG – badanie cielności na podstawie próbek mleka – fakty i perspektywy

Prezenatacja zakłada przybliżenie metody badania cielności na podstawie określenia glikoprotein ciążowych w mleku.

 • Program Stado OnLine - narzędzie współpracy Hodowcy i Lekarza Weterynarii

Warsztaty : Moduł Zdrowie
Prowadzenie: Kierownik Wydziału Badań i Rozwoju Krzysztof Słoniewski;
Joanna Kwaśniewska, Agnieszka Antczak
Program „Stado OnLine” (SOL) to aplikacja internetowa, którą Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje hodowcom jako program wspierający zarządzanie w stadach krów mlecznych (www.stadoonline.pl). Program został udostępniony w styczniu 2018 roku i jest obecnie użytkowany w ponad 1800 gospodarstwach, posiadających łącznie blisko 100 000 krów.
SOL jest całkowicie mobilny i w pełni funkcjonalny na każdym urządzeniu, które ma przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. Program jest też wielodostępowy, co oznacza że z danymi tych samych zwierząt może pracować równocześnie wiele osób. Stwarza zatem znakomitą płaszczyznę do współpracy między hodowcą i wspierającymi go specjalistami, w tym szczególnie z lekarzem weterynarii.
Oferowany w programie SOL moduł ZDROWIE umożliwia rejestrowanie objawów chorobowych, postawionych diagnoz oraz wykonanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych. Wprowadzanie danych może się odbywać na smartfonie lub tablecie i praktycznie nie wymaga użycia klawiatury. Pozwala to wprowadzać i uzyskiwać potrzebne informacje bezpośrednio w trakcie pracy ze zwierzętami. Program umożliwia planowanie zabiegów weterynaryjnych oraz tworzenie i przypisywanie zwierzętom schematów leczenia (np. terapie hormonalne). Może uprzedzać o terminie zaplanowanych terminach zabiegów przy pomocy SMSów.
Gromadzone w programie dane można w dowolny sposób zestawiać i analizować. Pozwala to lekarzowi weterynarii łatwo uzyskać nie tylko informacje o częstości występowania zaburzeń zdrowotnych lub ilości zużytych leków, ale także o wynikach rozrodu oraz wydajności krów i składzie uzyskiwanego od nich mleka.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tymi funkcjami programu SOL, które mogą być interesujące dla lekarza weterynarii i zwiększyć efektywność jego współpracy z właścicielem lub zarządcą stada krów mlecznych.
Warunkiem efektywnego uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie laptopa lub tabletu.
Przewidywana liczba uczestników - 25 osób. Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapisy pod linkiem do formularza! KLIKNIJ!