Warsztaty

UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ PUNKTY EDUKACYJNE (informacja o ilości punktów już wkrótce)


TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W PRAKTYCE LEKARZA WETERYNARII - PODSTAWY INTERPRETACJI BADAŃ

WARSZTAT

Piątek

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

koszt: 600 zł

Zajęcia warsztatowe.

Warsztaty mają na celu zapoznanie lekarzy weterynarii z obrazowaniem metodą tomografii komputerowej w zakresie możliwości diagnostycznych jak i ograniczeń techniki. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami oceny i interpretacji badań tomografii komputerowej.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

9.00–11.00
Wprowadzenie do obrazowania tomografii komputerowej, porównanie tomografii wiązki stożkowej (CBCT) oraz klasycznej tomografii komputerowej (TK), zasady wykonywania badań, ogólne wskazania i przeciwwskazania, ograniczenia metody, badania kontrastowe w tomografii komputerowej

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00
Terminologia radiologiczna, ogólne zasady oceny nieprawidłowości,konstrukcja opisu badania. Wprowadzenie do pracy ze stacją diagnostyczną, postprocessing obrazów.

12.00-13.30
Głowa w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

13.30-14:00 Lunch

14.00–15.30
Kręgosłup w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników

15.30–15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 16.45
Klatka piersiowa i jama brzuszna w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

16.45-18.00
Wybrane stawy w badaniach TK. Przegląd wybranych patologii. Samodzielna ocena badań przez uczestników.

Podsumowanie, dyskusja

Podstawy reanimacji psów i kotów

WARSZTAT

Piątek

Czas trwania: 8h

Prowadzący:
lek. wet. Adriana Wawrzyniak

koszt: 1600 zł

Zajęcia warsztatowe.

Zdobyte umiejętności:
- prawidłowe podejście do pacjenta z zagrożeniem życia.
- zrozumienie istoty pracy zespołowej w czasie reanimacji i prawidłowe prowadzenie dokumentacji.
- Zrozumienie procesów zachodzących w czasie zatrzymania akcji serca i ich wpływ na postępowanie lekarza. Zrozumienie różnic anatomicznych i ich wpływ na przeprowadzenie skutecznej reanimacji.
- zrozumienie i prawidłowe zastosowanie dostępnych metod diagnostycznych do monitoringu pacjenta w czasie reanimacji oraz dostosowanie dalszych działań do dynamiki procesu reanimacji.
- Zasady i dobór stosowanych leków w czasie reanimacji pacjenta.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 12 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie wraz z punktami edukacyjnymi.

10.00 – 12.00 CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Fizjologia reanimacji
Monitoring pacjenta w czasie BLS i ALS
Leki stosowane w ALS
Komunikacja w zespole

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

12.15 – 17.00 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Reanimacja podstawowa
Komunikacja w zespole
Reanimacja zaawansowana

15.00-15.30 Lunch